events.JPG

זכוכית אלקטרוכרומית

פרויקטים והתקנות
הערות
נושא
מספר
סרטונים של התקנות
דוגמאות של פרויקטים
3.01
סרטונים של התקנות
דוגמאות של פרויקטים
3.02
תקינה ובקרת אקלים
הערות
נושא
מספר
LEED, WELL, BREEM
תקינה ואישורים
2.01
מידול פרויקט SCHEELS
מודל חיסכון באנרגיה
2.02
ברושור מידול
מידול
2.03
ברושורים
הערות
נושא
מספר
היכרות עם עולם הזכוכית המתכהה על פי דרישה
היכרות
4.01
מגוון היתרונות בשימוש בזכוכית SAGE
אדריכלים
4.02
זכוכית SAGE במשרדים ומרחבי עבודה
סביבת העבודה
4.03
זכוכית SAGE ויתרונותיה בשדות תעופה
שדות תעופה
4.04
זכוכית SAGE משמעותי ביותר עבור מוסדות חינוך
מוסדות חינוך
4.05
מוצרים
הערות
נושא
מספר
סרטון הדגמה
1.01
סרטון היכרות
1.02
סרטון הדגמה נוסף
1.03
איך זה עובד
סרטון איך זה עובד
1.04
תהליך הייצור
סרטון תהליך הייצור
1.05
ברושור עם תיאור המוצרים
1.06
מערכת Sage Glass
1.07
קישור לעמוד מוצר
מערכת Sage Glass LightZone
1.08
ברושור זכוכית מחולקת ל-3 חלקים
מערכת Sage Glass LightZone
1.09
קישור לעמוד מוצר
מערכת Sage Glass Harmony
1.1
ברושור זכוכית מתכהה הדרגתית
מערכת Sage Glass Harmony
1.11
שאלות ותשובות
מערכת Sage Glass Harmony
1.12
מסמך בקרה ושליטה על הזכוכיות
מערכת הפעלה Symphony
1.13
קישור למרכז מידע התקנות
מערכת הפעלה Symphony
1.14
ברושור מדריך מוצר כללי
מדריך מוצר
1.15
ברושור לעיצוב אופטימלי
מדריך למעצבים
1.16
ברושור טכני
ביצועים ובידוד אקוסטי
1.17
מסמך פירוט האחריות
כתב אחריות
1.18