top of page

טיפ 11: כיצד למזער ערפול (HAZE) בזכוכית חכמה?

כאשר בוחרים פתרון זכוכית חכמה, זו תמיד פשרה על שקיפות מלאה של זכוכית רגילה הואיל ובזכוכית חכמה השקיפות היא 85% ובמבט מהצד ישנו סוג של אובך, כמו ערפל, כתוצאה של פיזור האור שנפגש בגביש נוזלי (LC).


טכנולוגיית NCAP PDLC ממזערת את האובך ונחשבת לטכנולוגיה הטובה ביותר להפקת NCAP PDLC. היתרונות הטכנולוגיים כוללים שיטות ייצור ייחודיות השומרות את המבנה הכדורי של מולקולות ה- LC וממזערות את פיזור האור כאשר הזכוכית במצב שקוף.


רמת האובך ניתן למזער או להדגיש בהתבסס על הגורמים הבאים:

זווית צפייה האובך ממוזער וכמעט לא קיים כאשר מביטים בזכוכית החכמה בכיוון ישר (90°) וזה יוחרף כאשר מביטים מהצד. לכן, אם היישום מאפשר זאת, השאיפה היא למקם את הזכוכית החכמה בקו ישר למביט.


אור האובך ממוזער כאשר יש אור שווה משני הצדדים של הזכוכית החכמה ויוחרף כאשר יש אור חזק מצד אחד. האור מפוזר כך שאנו שואפים לאזן את האור משני הצדדים. אור פלורסנט, לדוגמא, עשוי לשקף אפקט מהבהב על הזכוכית החכמה, כך שאולי נבקש להימנע ממנו. אור שמש ישיר גם עשוי לחדד את האובך ולכן כדאי להימנע.


סוג זכוכית האובך ממוזער כאשר בוחרים זכוכית כהה ויוחרף כאשר בוחרים זכוכית שקופה מאוד. הסיבה נובעת משום שזכוכית כהה סופגת חלק מהאור ולכן היא מפחיתה את פיזור האור.


Comments


bottom of page