top of page
Man Looking Through a Window

המדריך לזכוכית חכמה

Modern Office Building

מהי זכוכית חכמה לפרטיות?

זכוכית חכמה או זכוכית מתחלפת היא זכוכית שמעבר האור דרכה ניתן לשינוי, הן אקטיבית על ידי גורם חיצוני כגון שדה חשמלי והן פאסיבית באמצעות קרני אור השמש או חום השמש.

הזכוכית החכמה נותנת מענה לפרטיות - שקוף או חלבי או בקרת אקלים ובידוד תרמי של חום וקור - התכהות הזכוכית.

מהי זכוכית חכמה
טכנולוגיות
Glass Ceiling

עיקרון הפעולה של זכוכית חכמה בטכנולוגית PDLC

 עקרון הפעולה הוא קיטוב (פולריזציה) של גביש נוזלי (LC) באמצעות שדה חשמלי.
כאשר הזכוכית החכמה אינה מחוברת לחשמל, מולקולות הגביש הנוזלי יפזרו את האור והזכוכית החכמה תהיה בגוון חלבי אטום.
תחת שדה חשמלי מולקולות הגביש הנוזלי מסתדרות באופן שמעביר אור והזכוכית הופכת לשקופה עם רמת עמימות מסוימת.

עקרון הפעולה
Leaf.png
PDLC.png
EC.png
SPD.png
TC.png
PC.png

Electrochromic (EC)

התכהות זכוכית קיר מסך מ-  60% ל- 1% מעבר אור על ידי חשמל

Polymer-Dispersed

Liquid-Crystal (PDLC)

שינוי מזכוכית חלבית/אטומה לשקופה על ידי שימוש בחשמל

Suspended-Particle Devices (SPD)

מעבר זכוכית מאטום כחול לשקוף על ידי שימוש בחשמל

Thermochromic (TC)

התכהות זכוכית קיר מסך מ-  60% ל- 5% מעבר אור על ידי חום שמש

Photochromic (PC)

התכהות זכוכית קיר מסך מ-  70% ל- 30% מעבר אור על ידי חשיפה לאור שמש

טכנולוגיות

זכוכיות חכמות

שוקלים ליישם זכוכית חכמה?

שימושים ויישומים

יישומים

בחירת זכוכית חכמה

איכות ואמינות הן הגורמים החשובים ביותר בקבלת ההחלטה בדבר יצרן הזכוכית החכמה. במצב שבו תזדקק להחליף את הזכוכית החכמה שהותקנה, תצטרך להתמודד עם הפסד כספי או פגיעה במוניטין.

העובדות הבאות יעזרו לך לקבל את ההחלטה הנכונה עבורך:

  • זכוכית חכמה בטכנולוגיית PDLC, משמע מוצר יציב לאורך זמן. הואיל ותמיסת הגביש הנוזלי (LC) מבוססת מים אשר מתאדים בתהליך הייצור, אנו נשארים עם תמיסה אשר לא עברה ריאקציה כימית. זאת בשונה מתהליך ייצור של זכוכית חכמה בהפרדת שלבים אשר מבוססת על ממיסים כימיים. השימוש בממיסים יוצר ריאקציה כימית ומוצר לא יציב (שינויי צבע, בועות והיפרדות שכבות)
     

  • חומרי גלם איכותיים, פירוש הדבר שיריעות הפלסטיק השקופות, הגביש הנוזלי (LC) והשכבה השקופה המוליכה (ITO)  צריכים להיות באיכות ללא פשרות. גילינו שמוצרי המדף הסטנדרטיים של יריעת הפלסטיק עם השכבה המוליכה השקופה, שבמקור אינה מיועדת לזכוכית חכמה אלא למסך מגע אינה תואמת את תקני האיכות שלנו והשקענו בציוד ומכונות ואנו מייצרים בעצמנו את השכבה המוליכה השקופה באיכות הנדרשת. איכות פשרנית של שכבת ההולכה תגרום לבעיות על פני זמן (תקלות, היפרדות שכבות, קצרים)
     

  • תהליך הייצור צריך להיות בסביבה נקייה, סטנדרטים גבוהים של מכונות ייצור (מעבדות כימיות, קו ציפוי, חדר ריפוי, בדיקות ו- QA, מסד נתונים וניתוח דיגיטלי). מהנדסים מנוסים היטב ותהליך ייצור קפדני מאוד.
     

  • ניסיון ומוניטין, חשובים מאוד, הייתם רוצים שהיצרן שלכם יהיה בעל ניסיון מוכח ועם מוצרים בשוק כבר עשרות שנים. יצרן שיכול לספק לך לא רק מוצר באיכות גבוהה אלא תמיכה מלאה משלב התכנון ועד התקנה מוצלחת. 

לבחור

מחיר זכוכית חכמה

זכוכית חכמה מתומחרת על בסיס לפי שטח זכוכית, מודדים אורך ורוחב של הזכוכית וכופלים במחיר למ"ר.

מחיר הזכוכית מושפע הן מסוג הזכוכית: טריפלקס, בידודית או פילם דביק ואף הן מעובי הזכוכיות: 5+5, 6+6 וכו.

מרכיב חשוב נוסף הינו כמות. ככל שמדובר בהזמנה גדולה יותר המחיר נוטה לרדת.

בנוסף למחיר הזכוכית נהוג לתמחר שנאי 220-48 וולט, הובלה ללקוח והתקנה.

מחיר
bottom of page